Uprzejmie informujemy, że studenci II roku ZFBM mogą się ubiegać o dofinansowanie szkół, workshopów, konferencji o zasięgu międzynarodowych (odbywających się w Polsce lub zagranicą), a w przypadku optyki okularowej również imprez branżowych o zasięgu międzynarodowym. Termin składania wniosków upływa 9 marca 2012 roku. Zobacz więcej.