Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: referent techniczny

Od kandydata wymagamy aktywnego udziału w badaniach z zakresu fizyki medycznej oraz doświadczenia w pracy z aparatami służącymi do obrazowania medycznego, w szczególności z Gamma Kamerą. Od kandydata oczekujemy opieki technicznej i administracyjnej nad zajęciami laboratoryjnymi prowadzonymi na Wydziale Fizyki oraz zaangażowania w rozwój specjalizacji Fizyka Medyczna.

Zatrudnienie (umowa zlecenie) obejmuje okres semestru letniego 2013/14 od 18 lutego do 30 czerwca 2014 roku.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć CV w Biurze Projektu (Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, pok. N022) do dnia 07 lutego 2014 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.