„Studia  na wydziale ścisłym wymagają sporo wyrzeczeń, ale jednocześnie są wielką intelektualną przygodą” Prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban Dziekan Wydziału Fizyki UW

Pogranicze fizyki oraz nauk biologicznych i medycyny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. Mając to na uwadze Wydział Fizyki UW zaprasza na interdyscyplinarny kierunek „Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie” z pięcioma specjalnościami do wyboru:

Biofizyka molekularna

Stosuje metody fizyczne do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów. Dokładny opis studiów

biofizyka.fuw.edu.pl

Projektowanie molekularne i bioinformatyka

Przygotowanie do projektowania układów molekularnych (np.: leków) oraz do modelowania złożonych układów i procesów biomolekularnych. Dokładny opis studiów

bioinformatyka.fuw.edu.pl

Fizyka medyczna

Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Dokładny opis studiów

fizykamedyczna.fuw.edu.pl

Neuroinformatyka

Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu, interfejsy mózg-komputer. Dokładny opis studiów

neuroinformatyka.fuw.edu.pl

Optyka okularowa i optometria

Przygotowanie do zawodu optyka okularowego. Dokładny opis studiów

optometria.fuw.edu.pl