Biuro Projektu:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 32 637/574
www.fizykaxxi.fuw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat studiów:
Dziekanat Wydziału Fizyki UW – Sekcja Studencka
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
tel.: 22 55 32 510
studfiz@fuw.edu.pl
http://www.fuw.edu.pl/fundusze-strukturalne.html

Kierownik Projektu
dr hab.  Adam Babiński, prof. UW

adam.babinski@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 3.25, 02-093 Warszawa
tel. 22-55-32-627, 22-55-32-725

Administrator Projektu
mgr Magdalena Białkowska

magdalena.bialkowska@fuw.edu.pl
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 2.37, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 32 574

Specjalista ds. Promocji, Informacji i Monitoringu
mgr Luiza K. Wiślicz-Iwańczyk

luiza.wislicz@fuw.edu.pl
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 2.37, 02 – 093 Warszawa
tel. 22 55 32 637

Specjalista ds. Finansów
Dorota Kuciak

dorota.kuciak@fuw.edu.pl
Wydział Fizyki UW
ul. Paustera 5, pok. 0.14, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 32 414

Specjalista ds. Finansów
inż. Renata Żurawska

renata.zurawska@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 0.13, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 32 413

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. specjalności Biofizyka molekularna
prof. dr hab. Agnieszka Bzowska

abzowska@biogeo.uw.edu.pl
Wydział Fizyki UW
ul. Żwirki i Wigury 93, pok. 3109, 02-089 Warszawa
tel: 22 55 40 789

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. specjalności Fizyka medyczna
dr Beata Brzozowska

beata.brzozowska@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5 , pok. 4.67, 02-093 Warszawa
tel: 22 55 32 867

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. specjalności Neuroinformatyka
dr hab. Jarosław Żygierewicz

Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Paustera 5, pok. 4.70, 02-093 Warszawa
tel: 22 55 32 870

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. specjalności Optyka okularowa i optometria
dr Jacek Pniewski

jpniewski@igf.fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 7, pok. 518, 02-093 Warszawa
tel: 22 55 46 824

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. staży

prof. dr hab. Radosław Przeniosło
radek.przenioslo@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Paustera 5, pok. 3.98, 02-093 Warszawa
tel: 22 55 32 798

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. wizyt studyjnych
prof. dr hab. Dariusz Wasik

dariusz.wasik@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 3.01, 02-093 Warszawa
tel: 22 55 32 701

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. specjalności Projektowanie molekularne i bioinformatyka
prof. dr hab. Bogdan Lesyng

lesyng@biogeo.uw.edu.pl
Wydział Fizyki UW
ul. Żwirki i Wigury 93, pok. 3101, 02-089 Warszawa
tel: 22 55 40 809

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. zajęć w języku angielskim
prof. dr hab. Wojciech Satuła

wojciech.satula@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 5.73, 02-093 Warszawa
tel: 22 55 32 973

Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
ds. kursów ochrony radiologicznej
dr Agnieszka Korgul

akorgul@fuw.edu.pl

Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 2.66, 02-093 Warszawa
tel: 22-55-32-666