Szanowni Państwo,
Z przyjemnością pragniemy zaprosić na Konferencję zamykającą Projekt “Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”. Wydarzenie jest podsumowaniem rezultatów naszego kilkuletniego projektu wdrażanego w latach 2009 – 2015, którego celem jest wzrost potencjału rozwojowego Uniwersytetu Warszawskiego przez wzbogacenie oferty edukacyjnej Wydziału Fizyki i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, a w szczególności:
przygotowanie i realizację interdyscyplinarnego kierunku studiów Zastosowania fizyki w biologii i medycynie z pięcioma specjalnościami:

1) Biofizyka molekularna
2) Projektowanie molekularne i bioinformatyka
3) Fizyka medyczna
4) Neuroinformatyka
5) Optyka okularowa i optometria

organizację kursu Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie;
prowadzenie części zajęć na Wydziale Fizyki w języku angielskim;
podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej przez organizację wizyt studyjnych i staży zagranicznych.

Wsparcie oferowane studentom, pracownikom Wydziału Fizyki UW oraz beneficjentom ostatecznym kursu „Ochrona radiologiczna i radiologia w medycynie” w ramach projektu miało ogromne znaczenie dla naszego Wydziału i Uczelni. Zachęcamy do udziału w konferencji!

Program Konferencji

Wydarzenie odbędzie się:
17 kwietnia 2015 r. (piątek), godz. 09:00-15:40, Sala Senatu w Pałacu Kazimierzowskim, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Rejestracja na Konferencję: zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: luiza.wislicz@fuw.edu.pl