Marta Nesteruk, studentka kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność Fizyka medyczna, zdobyła 3 nagrodę na Forum Młodych Naukowców (Young Scientists’ Forum) za wyniki swojej pracy licencjackiej. Przeczytaj więcej. http://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-all/items/nagroda-dla-studentki-wydzialu.html