Uprzejmie informujemy, że dla osób, które chciałyby jeszcze w semestrze letnim uczestniczyć w wykładach prowadzonych w języku angielskim:
Topics in Modern Statistical Physics (dr Paweł Jakubczyk),
Nuclear Many-Body Effects (prof. dr hab. Jacek Dobaczewski),
Electrodynamics (prof. dr hab. Krzysztof Meissner)
istnieje możliwość dopisania się na te przedmioty w terminie uzupełniającym w dniach 11-28 lutego 2014 r. Rejestracja poprzez system USOS.
Serdecznie zapraszamy!