Zapraszamy na nowe wykłady specjalistyczne z ćwiczeniami z fizyki statystycznej i jądrowej prowadzone w języku angielskim.

Zajęcia są częścią projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku realizowanego na Wydziale Fizyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lata 2007 – 2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

I edycja rozpoczyna się w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011.

  • Topics in Modern Statistical Physics, prof. dr hab. Marek Napórkowski,
  • Stochastic Description of Physical Processes, prof. dr hab. Bogdan Cichocki,
  • Nuclear Many-Body Effects, prof. dr hab. Jacek Dobaczewski.

Zapisy prowadzone są przez USOS.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce “Wykłady w języku angielskim”.

Koordynatorem zajęć jest pan prof. dr hab. Wojciech Satuła, satula@fuw.edu.pl, tel. (22) 55-32-301