W bieżącym roku największym zainteresowaniem kandydatów na studia I stopnia cieszyły się specjalności

  • neuroinformatyka: 7,2 chętnych na miejsce,
  • fizyka medyczna: 6,6 chętnych na miejsce,
  • biofizyka molekularna, projektowanie molekularne i bioinformatyka: 3,8 chętnych na miejsce.