Uprzejmie przypominamy, że jest jeszcze możliwość skorzystania z wyjazdu na wizytę studyjną w wyróżniających się uczelniach zagranicznych i ośrodkach badawczych.
Zapraszamy do składania wniosków. Wnioski o udział w wizycie studyjnej mogą być składane przez pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Fizyki UW, którzy są zaangażowani w proces dydaktyczny oraz posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego, który będzie używany w trakcie wizyty.
Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie:
http://fizykaxxi.fuw.edu.pl/wizyty-studyjne/