Uprzejmie przypominamy, że Biuro Projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” na bieżąco zbiera wnioski dotyczące udziału w wizytach studyjnych. Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: Wizyty studyjne. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!