3 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2011/2012. W imieniu władz Uniwersytetu Warszawskiego przywitała studentki i studentów Prorektor ds. Studenckich pani prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Władze Wydziału Fizyki reprezentowali: Dziekan WF pani prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban, Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z innymi ośrodkami, kierownik programu Erasmus pan prof. dr hab. Marek Trippenbach, Prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału pan dr hab. Dariusz Wasik, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich pan dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW oraz Kierownik Studiów Doktoranckich pan prof. dr hab. Michał Baj.

Przedstawicielkom i przedstawicielom poszczególnych kierunków zostały wręczone indeksy. Również kierunek „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie” miał przedstawiciela, który otrzymał swój pierwszy indeks z rąk Prodziekana ds. studenckich.

W imieniu społeczności studenckiej Wydziału Fizyki przywitał studentki i studentów I roku Przewodniczący Samorządu Studenckiego pan Rafał Duczmal.

Inaugurację uświetnił wykładem „Gwiazdy, planety, planetki…” pan prof. dr hab. Andrzej Udalski Kierownik Katedry Astrofizyki Obserwacyjnej, Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UW.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Wydziału Fizyki.

Zobacz krótki fotoreportaż z inauguracji.