W dniu 18 maja 2014 r. zakończyła się VII edycja kursu “Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie”.
Uroczyste rozdanie zaświadczeń upoważniających do przystąpienia do egzaminu państwowego w Państwowej Agencji Atomistyki odbyło się na Wydziale Fizyki UW przy ul. Pasteura 7. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy! Zobacz zdjęcia.

Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja kursu planowana jest na przełomie września i października 2014 roku.
Nabór odbywa się w sposób ciągły, obowiązuje kolejność zgłoszeń.