W dniu 21 kwietnia 2013 r. zakończyła się V edycja kursu “Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie”.
Uroczyste rozdanie zaświadczeń upoważniających do przystąpienia do egzaminu państwowego w Państwowej Agencji Atomistyki odbyło się na Wydziale Fizyki UW przy
ul. Pasteura 7. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy! Zobacz zdjęcia.

Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja kursu planowana jest na przełomie września i października 2013 roku.
Nabór odbywa się w sposób ciągły, obowiązuje kolejność zgłoszeń.