Wydział Fizyki UW został zaproszony do udziału w II Targach Edukacyjnych organizowanych przez Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Targi, które odbyły się 13 marca, były okazją do zaprezentowania pełnej oferty edukacyjnej FUW oraz zachęcenia uczniów z placówek ponadgimnazjalnych z okolicznych rejonów do podjęcia nauki na kierunkach ścisłych (m.in. na kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”). Zobacz zdjęcia