Zakończyliśmy Projekt POKL „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”. W ramach projektu przygotowano i realizowano kierunek Zastosowania fizyki w biologii i medycynie . W roku akademickim 2016/17 kandydaci będą rekrutować się na ten kierunek już po raz ósmy.

Do wyboru jest pięć specjalności:

  • Biofizyka molekularna
  • Fizyka medyczna
  • Neuroinformatyka
  • Optyka okularowa i optometria
  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka

Serdecznie zapraszamy!