Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów kierunku “Zastosowania fizyki w biologii i medycynie” zostały przygotowane specjalne stypendia oraz:

  • Wrześniowe zajęcia wyrównawcze — żeby nowi studenci mogli od października wejść w program studiów na poziomie akademickim. Udział w intensywnych kursach daje możliwość nadrobienia zaległości z fizyki, matematyki i chemii oraz podniesienia poziomu wiedzy.
  • Zajęcia dokształcające w trakcie semestru — pomoc dla studentów, którzy potrzebują większej ilości ćwiczeń żeby przygotować się do egzaminu. Cóż, nie ukrywamy — jednoczesne studiowanie chemii i fizyki nie jest łatwe. Nie wszyscy mieli w szkole średniej matematykę, fizykę i chemię na wysokim poziomie. Samorząd studencki, w porozumieniu z Dziekanem, każdego roku będzie miał do dyspozycji kilkadziesiąt godzin na zajęcia z przedmiotów, które sprawiają najwięcej trudności studentom. Studenci sami będą decydowali, których przedmiotów chcą się douczyć i będą występowali do Dziekana o zorganizowanie odpowiednich zajęć ponadprogramowych.
  • Organizacja warsztatów wakacyjnych w grupach badawczych. Możliwość samodzielnej pracy eksperymentalnej jest elementem znacznie podnoszącym atrakcyjność nauczania. Świadczą o tym opinie uczniów, którzy trafiają do różnych laboratoriów Wydziału Fizyki w ramach warsztatów organizowanych corocznie dla uzdolnionej młodzieży oraz przy okazji takich imprez jak Festiwal Nauki czy Letnia Szkoła Fizyki. W ramach programu studiów licencjackich obu kierunków jest dużo zajęć laboratoryjnych, ale mają one z góry ustalony program i są zawsze wykonywane pod kierunkiem asystenta. Zdolniejsi studenci, którzy mają ciekawe pomysły, nie zawsze mogą je realizować w ramach zajęć kursowych. Dla tej grupy planujemy zorganizowanie w okresie letnim 4-tygodniowych warsztatów w grupach badawczych. W ramach takich warsztatów studenci będą mogli samodzielnie wykonywać niewielkie projekty naukowe w ramach tematyki wybranej grupy badawczej. Warsztaty będą odbywały się po zakończeniu każdego roku akademickiego (w czasie studiów licencjackich i magisterskich).
  • Zostaną przygotowane specjalistyczne pracownie fizyczne i chemiczne oferujące praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Z tych pracowni będą korzystali studenci różnych lat w ramach zajęć kursowych organizowanych dla kierunku ZFBM (I i II st.) na Wydziale Fizyki.
  • Wyjazdy na międzynarodowe warsztaty i szkoły (po 4-tym semestrze ZFBM). Możliwość poznania najnowszych osiągnięć naukowych w danej dziedzinie przed wyborem tematu pracy licencjackiej i dalszej ścieżki kariery to bardzo atrakcyjna oferta dla studentów. Od roku 2012 15 studentów ZFBM będzie mogło po II roku wyjechać na warsztaty i szkoły w Polsce i Europie.