Komisja stwierdziła, że wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne stawiane kandydatom do udziału w projekcie.

Komisja podjęła decyzję, że w stażach zagranicznych planowanych w roku 2011 wezmą udział następujące osoby:

  1. Piotr Suffczyński
  2. Piotr Wasylczyk
  3. Piotr Fita
  4. Marta Narczyk