Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 15 listopada 2013 roku pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Warszawskim został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie Projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”, przedłużający okres realizacji Projektu do 30 czerwca 2015 roku.