Szanowni Państwo!

Firma MillwardBrown SMG/KRC w porozumieniu z władzami Wydziału Fizyki UW przeprowadza obecnie ewaluację projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”.

W związku z powyższym w dniach 6-8 kwietnia 2011 r. do studentów kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie” zostanie rozesłana krótka ankieta. Będzie ona wysyłana na adresy mailowe podane przez Państwa w deklaracjach przekazanych do biura projektu na początku studiów.

Celem badania jest między innymi poznanie powodów wyboru kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie” oraz planów na przyszłość obecnych studentów tego kierunku. Bardzo prosimy o wypełnienie udostępnionej w mailu ankiety. Będzie ona dostępna dla Państwa pod podanym w mailu linkiem do dnia 19 kwietnia 2011 r.

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji badania będą miały charakter poufny i zostaną przedstawione w raportach w sposób zbiorczy.

Zapraszam również do udziału w wywiadach grupowych ze studentami kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, które będą organizowane co semestr. Wywiady te będą m. in. okazją do przekazania przez Państwa wszelkiego rodzaju uwag, opinii i propozycji dotyczących różnych spraw związanych z przebiegiem studiów. Najbliższe takie wywiady odbęda się w najbliższą środę, 13 kwietnia o godzinie 10:00 w budynku dydaktycznym na Pasteura 7, w sali 109, oraz w najbliższy czwartek, 14 kwietnia również na Pasteura 7, w sali 104a, o godzinie 17:00.

Więcej informacji na temat ewaluacji oraz wyników ewaluacji projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” będzie można znaleźć w nowej zakładce na naszej stronie www: http://fizykaxxi.fuw.edu.pl/ewaluacja .
Wszystkie dane, informacje i opinie uzyskane w trakcie realizacji badania (w ankietach, podczas wywiadów i przy innych okazjach) będą miały charakter poufny. We wszelkich raportach udostępnianych publicznie, przekazywanych pracownikom Wydziału (w tym — osobom kierującym realizacją projektu i władzom WF UW) lub pracownikom innych upoważnionych instytucji — zostaną one przedstawione w sposób zagregowany i nie pozwalający na zidentyfikowanie osoby będącej ich źródłem.

Kierownikiem Badania ze strony MillwardBrown SMG/KRC jest p. Jerzy Radziwiłł, tel.: 602-325-505, jerzy.radziwill@millwardbrown.com. We wszelkich sprawach dotyczących projektu oraz jego monitorowania i ewaluacji można kontaktować się również z p. Luizą Wiślicz-Iwańczyk w biurze projektu: Hoża 69, pok. 22, tel.: (22) 55-32-393, poczta luiza.wislicz@fuw.edu.pl lub bezpośrednio ze mną: Hoża 69, pok. 322, tel.: (22) 55-32-374, poczta adam.babinski@fuw.edu.pl.

Z poważaniem,

dr hab. Adam Babiński, Kierownik Projektu