19 listopada 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Wydziału Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii. Symbolicznego „przecięcia wstęgi”, a właściwie stłuczenia zamrożonej ciekłym azotem wstęgi, dokonali: prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor UW, prof. dr hab. Teresa Rząca –Urban – Dziekan Wydziału Fizyki, prof. dr hab. Piotr Węgleński – Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW. Zobacz zdjęcia.