Z radością informujemy, że Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7, ust.6a ustawy — Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) i posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-0 oraz IOR-1.

We współczesnym świecie zastosowanie “fizyki jądrowej” obejmuje szeroki wachlarz zagadnień odpowiadających najbardziej zaawansowanym problemom technologicznym oraz medycznym i wychodzi daleko poza zakres tradycyjnej fizyki jądrowej.

Niezaprzeczalnym faktem jest olbrzymie znaczenie izotopów promieniotwórczych oraz wysokoenergetycznych wiązek protonów i ciężkich jonów w medycynie, zarówno w diagnostyce jak i w leczeniu schorzeń, przede wszystkim nowotwo­rowych.

Energetyka Jądrowa jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Decyzje już zostały podjęte i pierwsza elektrownia ma powstać w Polsce do 2020 roku.

Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) są potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (patrz: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej, Dz.U. z 2005 r. Nr 21, poz.173).

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7, ust.6a ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm) i posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-0 oraz IOR-1.

W ramach projektu “Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” prowadzimy BEZPŁATNE szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej dla osób chcących uzyskać w/w uprawnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na I edycję kursu “Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie” zostaną zamieszczone niebawem.