W związku z realizacją projektu “Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” (w ramach Programu Operacyjnego “Kapitał Ludzki 2007-2013), Dziekan Wydziału Fizyki UW przedłuża termin składania wniosków o udział w wizytach studyjnych realizowanych w wyróżniających się uczelniach zagranicznych i ośrodkach badawczych.

Wnioski o udział w wizycie studyjnej mogą być składane przez doktorantów i pracowników, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Fizyki UW, którzy są zaangażowani w proces dydaktyczny oraz posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego, który będzie używany w trakcie wizyty.

Wniosek powinien zawierać: Dokumenty podane na p/n stronach oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przekazaniu wszelkich niezbędnych danych organizatorom konkursu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z realizacji projektu.

Wnioski o udział w wizycie studyjnej wraz z załącznikami należy składać do Biura projektu w budynku Wydziału Fizyki UW (Hoża 69 pok. 022) w terminie do 31.03.2011 roku.

Wszelkie niezbędne informacje i formularze znajdują się na na stronie poświęconej wizytom studyjnym.