W związku z realizacją projektu Fizyka wobec wyzwań XXI w. (w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013), Dziekan Wydziału Fizyki UW ogłasza konkurs wniosków o udział w stażach realizowanych w wyróżniających się uczelniach zagranicznych i ośrodkach badawczych. Wnioski o udział w stażu mogą być składane przez doktorantów i pracowników, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Fizyki UW.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu w załączniku.