W dniu 11 marca 2012 r. zakończyła się III edycja kursu “Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie”.

Uroczyste rozdanie zaświadczeń upoważniających do przystąpienia do egzaminu państwowego w Państwowej Agencji Atomistyki odbyło się na Wydziale Fizyki UW przy ul. Pasteura 7. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że IV edycja kursu planowana jest na przełomie września i października 2012 roku.

Zdjęcia z tej uroczystości znajdują się w naszej galerii.