14 kwietnia (czwartek) 2011 r. w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się dzień otwarty w ramach ogólnopolskiej akcji “Dziewczyny do ścisłych”.

Tym razem chcielibyśmy zaprezentować laboratoria i tematykę badań prowadzonych w jednostkach Wydziału znajdujących się w Kampusie Ochota, w których mają swoje zajęcia również studenci ze wszystkich specjalności naszego kierunku.

Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych na pasjonujące spotkanie z nauką!

Program Dnia Otwartego

 1. godz. 10.00-11.00 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW (Cyklotron), ul. Pasteura 5A (mapka):

  • powitanie uczestników przez Panią Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Hannę Kicińską-Habior,

  • wykład pt. Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie sto lat temu i dziś wygłoszony przez dr. hab. Zygmunta Szeflińskiego.
 2. godz. 11.00-14.00 Zajęcia w laboratoriach:
  • Instytut Geofizyki

   • Nieoczywiste zastosowania mikroskopii sił atomowych (AFM).

   • Światłowody fotoniczne i generacja superkontinuum.
   • Lód w Kosmosie.
   • Tomografia sejsmiczna.
   • Wędrówki kontynentów i konwekcja we wnętrzu Ziemi.
   • Pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu.
   • Laboratorium Transferu Radiacyjnego.
  • Zakład Biofizyki
   • Chemia Bioorganiczna — chemia życia (prezentacja, warsztaty).

   • Od struktury przestrzennej makrocząsteczek biologicznych do obrazowania strukturalnego człowieka (prezentacja).
   • Obserwacja pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych (prezentacja).
   • Odkrywamy tajemnice białka zielonej fluorescencji (GFP) (pokaz).
   • Kolory okiem fizyka (pokaz).
   • Jak to jest z kolorami — absorpcyjna i emisyjna spektroskopia UV-VIS (pokaz).
   • Dynamika molekularna białek (pokaz).
  • Zakład Spektroskopii Jądrowej
   • αlfaβet promieniotwórczości — o rozpadach jąder atomowych i właściwościach promieniowania jądrowego.
  • Pracownia Optometrii i Kontaktologii
   • Oko jakie jest, nie każdy widzi.
  • Cyklotron
   • Wycieczka po Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Będzie się można dowiedzieć jak działa cyklotron i obejrzeć to urządzenie, zapoznać się z aparaturą badawczą pracującą w ŚLCJ oraz z realizowanym tutaj programem naukowym.
  • Samorząd studencki
   • Spotkania ze studentami Wydziału, którzy wprowadzą uczestników w arkana życia studenckiego, opowiedzą o działalności klubów i organizacji studenckich.

Specjalnie dla dziewczyn przygotowaliśmy quiz o Marii Skłodowskiej-Curie (do zdobycia nagrody!). Dziewczyny chcące wziąć w nim udział prosimy o wydrukowanie quizu, rozwiązanie go i przyniesienie ze sobą (rozwiązane quizy będą zbierane przed wykładem).
Internetowe zapisy na Dzień Otwarty.