24 września Uniwersytet Warszawski zaprosił kandydatów na studia dozapoznania się z aktualną ofertą dydaktyczną.

Jak zwykle udział brał również Wydział Fizyki prezentując poszczególne swoje kierunki, w tym “Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”.