3 kwietnia 2014 r. odbył się dzień otwarty „nie tylko dla dziewczyn” w ramach ogólnopolskiej akcji “Dziewczyny do ścisłych”. W tym dniu zaprezentowaliśmy laboratoria i tematykę badań prowadzonych w jednostkach Wydziału Fizyki znajdujących się w Kampusie Ochota, w których mają swoje zajęcia również studenci ze wszystkich specjalności naszego kierunku. Wykład pt.: „Przyszłość wszechświata” inaugurujący ten dzień wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Meissner. Goście, pod opieką studentek i studentów, zwiedzali m.in. pracownie Fizyki medycznej, w której odbywały się pokazy laboratoryjne, Zakład Fizyki Jądrowej przeprowadzał pokazy ilustrujące najważniejsze własności promieniowania alfa, beta i gamma a specjalność Biofizyka molekularna zorganizowała warsztaty z zakresu fizyki molekularnej. Dziewczęta biorące udział w dniu otwartym otrzymały specjalnie przygotowane na tę okazję upominki. Na zakończenie pełnego atrakcji dnia, zaproszona młodzież miała okazję porozmawiać ze swoimi przewodniczkami i przewodnikami i dowiedzieć się wielu istotnych informacji na temat sposobu rekrutacji m.in. na kierunek “Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”.

Kolejne takie spotkanie odbędzie się na jesieni. Zapraszamy!