18 kwietnia 2015 r. odbył się pierwszy Dzień Otwarty Kampusu Ochota, w którym uczestniczyły wspólnie wszystkie wydziały matematyczno-przyrodnicze, w tym Wydział Fizyki UW. Uczennice i uczniowie zapoznawali się z oferta poszczególnych kierunków m.in. „Zastosowania Fizyki w biologii i medycynie”, słuchali wykładów, odwiedzali pracownie i laboratoria oraz rozmawiali ze studentkami i studentami. Zobacz zdjęcia.