sp_a0282W sobotę 24 kwietnia Uniwersytet Warszawski otworzył swoje bramy dla wszystkich zainteresowanych studiami w tej jednej z najstarszych polskich uczelni. Każdy wydział starał się zaprezentować jak najlepiej.

Wydział Fizyki zachęcał uczniów szkół średnich do zapoznania się z ofertą dydaktyczną m.in. nowego kierunku studiów „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”. Nasi profesorowie na zorganizowanym w BUW-ie wykładzie opowiadali o najnowocześniejszych  urządzeniach diagnostyki medycznej, a studenci ostatnich lat przeprowadzali spektakularne pokazy doświadczeń fizycznych. Mamy nadzieję, że dzięki przybliżeniu zagadnień związanych z nowymi specjalnościami zyskamy kolejnych studentów zainteresowanych nauką na naszym kierunku .