Oficjalne podpisanie umowy Nr POKL.04.01.01-00-150/09 pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Warszawskim dotyczącej realizowanego przez Wydział Fizyki UW Projektu  „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”.