Inauguracja pierwszego roku akademickiego 2009/2010 nowego kierunku studiów na Wydziale Fizyki UW – Zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Na nowy kierunek zostało przyjętych 121 studentów, którzy przez najbliższe lata będą zdobywać wiedzę na naszym Wydziale. Życzymy jak najlepszych wyników w nauce!