Serdecznie zapraszamy na 14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się w najbliższą sobotę — 12-tego czerwca w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul.Rozbrat.

Pokazy zorganizowane przez Wydział Fizyki UW będą odbywały się w trzech namiotach — nr 32, 33 i 56.

Program pokazów zorganizowanych przez Wydział Fizyki UW:

Namioty nr 32 i 33:

 1. Działo bez dymu, czyli elektromagnetyczna machina miotająca. Poznasz, jak pole elektromagnetyczne oddziałuje z materią.
 2. Radyjko Babuni. Odkryjesz, jak przenosi się informacje za pomocą fal elektromagnetycznych modulowanych amplitudą.
 3. Zjawiska fizyczne związane z wysokim napięciem. Dowiesz się, na czym polega jonizacja powietrza i tworzenie wiatru jonowego. Poznasz urządzenie sterujące parametrami prądu.
 4. Półprzewodnikowe kropki kwantowe. Poznasz zjawiska optyczne związane z obniżoną wymiarowością nanostruktur oraz dowiesz się, czym jest zasada nieoznaczoności Heisenberga.
 5. Ferrofluidy. Poznasz, czym są ferrofluidy – ciecze o niezwykłych magnetycznych właściwościach, które pod wpływem pola magnetycznego zmieniają swoją lepkość.
 6. Jak działa komputer? Dowiesz się, czym są bity, jak działają procesory i dlaczego tak ważna jest liczba tranzystorów w układzie scalonym.
 7. Rejestracja sygnału EEG oraz Interfejsy Mózg-Komputer. Dowiesz się, czy można odczytać czyjeś myśli. Odkryjesz, jak sygnały elektryczne generowane w mózgu i rejestrowane na powierzchni głowy można wykorzystać do komunikacji człowieka z komputerem.
 8. Fotonika. Zobaczysz mikrostrukturalne elementy optyczne do sterowania światłem.
 9. Z czego składa się światło. Będziesz obserwował rozszczepienie światła oraz dyfrakcję światła.
 10. Laserowa linijka. Poznasz zjawisko interferencji światła laserowego.
 11. Czym jest światło laserowe. Porównasz własności światła laserowego ze światłem z innych źródeł. Dowiesz się, jak działa laser.

Występ na scenie:
16.00-16.10: Jak działa komputer? Zbudujemy żywy sumator!

Namiot nr 56:

 1. Promieniowanie alfa wokół nas. Dowiesz się, czym jest promieniowanie alfa w otoczeniu człowieka.
 2. Jak zatrzymać foton i elektron? Poznasz zjawisko pochłaniania promieniowania beta i gamma.
 3. Ciężkie jony w terapii nowotworów. Dowiesz się, jak naświetlanie wiązką jonów wpływa na komórki.
 4. Komora mgłowa. Dowiesz się, czym jest promieniotwórczość. Będziesz obserwował tory cząstek alfa emitowanych z radioaktywnego źródła.
 5. Zapytaj fizyka. Odkryjesz, czym jest nanofizyka.

Szczegółowy program i mapka Pikniku znajdują się na stronie Pikniku Naukowego